Vacature: Hoofd Promotie (Flanders Image)

Het Hoofd Promotie is verantwoordelijk voor binnenlandse en buitenlandse promotieactiviteiten van zowel het VAF/Filmfonds als het VAF/Mediafonds.

Jouw takenpakket omvat de vertegenwoordiging van Vlaams creatief talent en producenten op beurzen en festivals, zoals Cannes en Berlijn, alsook het coördineren van omkaderende evenementen ter promotie van de Vlaamse audiovisuele sector en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere overheidsinstanties. Daarnaast sta je in voor het verstrekken van financiële ondersteuning aan actoren in de sector in het kader van promotie.

De strategische ontwikkeling van zowel binnenlandse als buitenlandse promotie valt onder jouw beheer, en dit gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met collega’s binnen de afdeling Promotie en de directeur-intendant.

Binnen jouw rol ben je zelfstandig verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de afdeling Promotie. Als lid van het managementteam werk je ook op een constructieve manier samen met de verantwoordelijken van andere afdelingen, zoals Creatie en Publiek. Onder directe leiding van de directeur-intendant geef je leiding aan een team van drie medewerkers.

Functie

  • Je ontwikkelt en verfijnt de promotiestrategie van het VAF, aangepast aan de eigenheid van de nationale en internationale markt en in functie van beleidskeuzes van de overheid en uitdagingen of opportuniteiten van de markt;
  • Je ontwikkelt een beleid rond toekenning van specifieke steun voor producenten voor internationale promotie en rond aanwezigheid en zichtbaarheid op internationale markten en festivals;
  • Je gaat op zoek naar interessante opportuniteiten/ontwikkelingen in de sector, organiseert ad hoc initiatieven en beantwoordt op die manier aan de wijzigende noden van de sector;
  • Je geeft leiding en coaching aan het team en beheert de budgetten van de afdeling Promotie.

Profiel

  • Je hebt een grote expertise op het vlak van nationale en/of internationale promotie en bent vertrouwd met de meest diverse communicatiekanalen;
  • Je bent diplomatischcommunicatief en sociaal vaardig. Je bent sterk in het uitbouwen en bestendigen van een netwerk in de sector;
  • Je kunt medewerkers aansturen en motiveren (leidinggevende en coachende capaciteiten) en je beheerst het ABC van een verbindend people manager;
  • Je hebt zin voor initiatief en bezit een hoge mate van zelfstandigheid en het vermogen om in een beleidsmatige context te functioneren;
  • Je beheerst perfect het Nederlands, het Engels en het Frans;
  • Je hebt een goede kennis van de Vlaamse en internationale film- en mediasector of bent in staat hieromtrent een heldere visie te ontwikkelen.

Meer info vind je hier.

Check Also

In gesprek met de makers van ‘Bad Bad Belgium’!

Sommige dingen leer je niet in de les geschiedenis… De reeks ‘Bad Bad Belgium’ vertelt …