Strijd mee tegen genderongelijkheid in de sector!

Women in Film, Television and Media Belgium sluit zich aan bij de strijd voor gendergelijkheid en gelijke rechten voor vrouwen in het film-, televisie-, en medialandschap. Ze maken deel uit van Women in Film and Television International, een wereldwijd netwerk dat zich hiervoor inzet, ontstaan in de jaren 70 in Hollywood.

Vorige week ontstond toevallig gelijktijdig het filmcollectief Wanda, die met 87 vrouwelijke filmmakers een manifest tegen ongelijkheid in de filmsector lanceerden. Er is een duidelijke overlapping, maar WIFTM bekijkt de problematiek iets ruimer.

Een genderevenwicht in alle sectoren is namelijk van essentieel belang. Film, televisie en media spelen een diepgaande en vormende rol in het culturele en economische leven. Helaas tonen de cijfers aan dat er nog steeds niet voldoende diversiteit is binnen deze sectoren.

41,8% van de vrouwen stoten tegen een glazen plafond op het senior niveau, wat hun doorstroming naar hogere rangen verhindert. Boven dat glazen plafond daalt het aantal vrouwen aanzienlijk. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in technische functies, zoals camera- en lichtspecialisten.

Bovendien is er een significant verschil tussen het percentage vrouwelijke regisseurs dat afstudeert aan filmscholen, de filmindustrie betreedt en het totale aandeel vrouwelijke regisseurs actief in de industrie. Het hoge percentage vrouwelijke afgestudeerden (44%) laat nochtans zien dat er veel vrouwelijk talent bestaat, waarvan het potentieel niet volledig wordt benut door de industrie.

In 2018 regisseerden vrouwen slechts 19,25% van de films binnen Europa. Onderzoek in Franstalig België onderstreept dat slechts 25% van de Belgische films in 2017 geregisseerd werd door een vrouw. Eenduidige cijfers over de gehele Belgische filmindustrie ontbreken.

Het gebrek aan voldoende vrouwelijke rolmodellen houdt deze vicieuze cirkel vaak in stand. Deze norm kan ertoe leiden dat mannen bewust of onbewust vrouwen als leiders niet serieus nemen en de afwezigheid ervan als normaal beschouwen. Door een gebrek aan regelgeving en bestuur vanuit de creatieve industrie, vergroten deze persoonlijke oordelen helaas het risico op onbewust en bewuste vooroordelen.

WIFTM streeft daarom naar gendergelijkheid in de Belgische film-, televisie en mediasector. Ze ondersteunen en betrekken leden uit heel België om hun carrières en bedrijven te laten groeien. Dit doen we door evenementen te organiseren, informatie uit te wisselen, het werk van hun leden te promoten, kennis te delen en mentorschap aan te bieden voor vrouwen en zij die zich als vrouw identificeren, ongeacht het biologische geslacht.

Door de dieperliggende problematiek zoveel mogelijk en via verschillende media aan te kaarten, hopen ze concrete hervormingen af te dwingen om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de mediasector en zo ook in de samenleving te helpen wegwerken.

Lid, ambassadeur of vrijwilliger worden kan via de website.

Check Also

In gesprek met de makers van ‘Bad Bad Belgium’!

Sommige dingen leer je niet in de les geschiedenis… De reeks ‘Bad Bad Belgium’ vertelt …